Kelebihan Kaedah Keluaran

  1. Dapat mengesan punca keluaran negara mengikut sektor ekonomi.
  2. Dapat membandingkan pencapaian setiap sektor ekonomi berdasarkan peratus sumbangannya kepada KDNK negara itu.
  3. Dapat menghitung kadar pertumbuhan ekonomi berdasarkan data KDNK benar.