Kegunaan Nilai Pendapatan Negara

 1. Mengukur Pendapatan Per Kapita (PPK)
  = Pendapatan negara / Jumlah penduduk

 2. Mengukur Pendapatan Negara Benar (Y0)
  = IH0 / IH1 x Y1

  di mana
  Y0 = pendapatan negara benar
  Y1 = pendapatan negara mengikut harga semasa
  IH0 = indeks harga pengguna tahun asas
  IH1 = indeks harga pengguna tahun semasa

 3. Mengukur Pertumbuhan Ekonomi
  = (KDNK benar2 − KDNK benar1) / KDNK benar 1 x 100%

 4. Mengukur Pertumbuhan Kebajukan
  = (PPK benar2 − PPK benar1) / PPK benar 1 x 100%