Kegunaan Data PPK

  1. Mengukur taraf hidup negara pada sesuatu tahun.
  2. Membandingkan taraf hidup negara bagi dua tempoh masa.
  3. Membandingkan taraf hidup di antara negara itu dengan negara lain.
  4. Dijadikan panduan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan Tabung Kewangan Antarabangsa bagi menentukan jumlah bantuan kewangan/ pinjaman kepada negara-negara miskin.