Lain-Lain

Kegunaan Data Kadar Pertumbuhan Ekonomi

Menentukan prestasi pencapaian ekonomi bagi sesuatu tempoh.

Kegunaan Data Pendapatan Negara Mengikut Kaedah Keluaran

Menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada KDNK dan sebagai petunjuk perubahan ekonomi. Ini membantu kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai demin mencapai matlamat ekonomi yang ditetapkan.

Kegunaan Data Pendapatan Boleh Guna

Petunjuk saiz pasaran kepada para pelabur tempatan dan asing kerana ia menggambarkan kuasa beli negara berkenaan.

Lain-Lain

Data pendapatan negara yang merangkumi KDNK, jumlah pelaburan swasta dan awam, perbelanjaan penggunaan swasta dan awam dll membolehkan kerajaan membuat ramalan dan perancangan ekonomi untuk tahun-tahun akan datang.