Keburukan Perkembangan Pesat Sektor Perkilangan

  1. Berlakunya defisit akaun semasa.
    Bayaran pendapatan pelaburan asing dan bayaran import barangan meningkat.
  2. Inflasi mungkin berlaku.
    Inflasi tolakan kos akibat kenaikan upah ketika guna tenaga penuh.
  3. Kemasukan pekerja asing yang banyak.
    Permintaan tenaga buruh yang banyak menyebabkan sektor perkilangan mengambil ramai pekerja asing atas dasar meminimumkan bayaran upah.