Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor


Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40
Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40