Pendekatan Suntikan Dan Bocoran

I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan.

I ↑, Y akan ↑.

S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan.

S↑, Y akan ↓.

Pada keseimbangan ekonomi dua sektor, I = S.

Buktikan I = S
AS = Y = C + S
AE = C + I
AS = AE
C + S = C + I
S = I