Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua SektorPendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40