Hasil Penciptaan Kredit

 1. Nilai pengganda wang
  = 1 / nisbah rizab
  = 1/ 20% = 5.
 2. Jumlah deposit semasa
  = deposit semasa asal x pengganda wang
  = RM1000 x 5 = RM5000.
 3. Jumlah rizab
  = Rizab asal x pengganda wang
  = RM200 x 5 = RM1000.
 4. Jumlah kredit pinjaman dicipta
  = Pinjaman asal x pengganda wang
  = RM800 x 5 = RM4000.
 5. Tambahan bekalan wang
  = Jumlah deposit semasa – Deposit wang tunai
  = RM5000 – RM1000 = RM4000.
 6. Keseluruhan proses penggandaan wang:

BankHarta (RM)Tanggungan (RM)
Rizab (20%)Pinjaman (80%)Deposit
A
B
Lain-lain
200
160
640
800
640
2560
1000
800
3200
Jumlah (RM)100040005000

Dapatan-Dapatan

 1. Penciptaan deposit semasa = penciptaan wang kerana deposit semasa ialah sebahagian daripada bekalan wang M1.
 2. Bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah berkali ganda apabila bank perdagangan mencipta deposit semasa.
 3. Deposit semasa = wang bank
 4. Deposit utama = deposit semasa asal RM1000 yang diterima oleh Bank A.
 5. Deposit derivatif = Deposit semasa baru RM4000 yang diwujudkan oleh semua bank berkenaan.
 6. Hanya bank-bank perdagangan boleh mencipta deposit semasa (wang) kerana pelanggan-pelanggannya menggunakan cek sebagai wang untuk semua pembayaran.