Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan Antarabangsa ialah pertukaran barang dan perkhidmatan antara negara-negara melalui kegiatan eksport dan import.

Alasan Menjalankan Perdagangan Antarabangsa

Ahli-ahli ekonomi berpendapat perdagangan antarabangsa membolehkan negara-negara mengeluarkan barangan pada keluk kemungkinan pengeluaran tetapi mencapai penggunaan di luar keluk tersebut. Perdagangan antarabangsa membolehkan pecapaian tingkat kebajikan yang lebih tinggi.

Setiap negara mempunyai jenis dan mutu barangan yang berbeza. Perdagangan antarabangsa membolehkan para pengeluar memperluaskan pasaran barangan dan para pengguna menikmati pilihan barangan yang lebih luas dan mutu barangan yang lebih tinggi.