Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan

Pendapatan Negara

Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung.

Apabila Y ↑, C akan ↑. Oleh itu, I akan ↑ untuk ↑ AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C.

Kadar bunga

Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang.

Apabila kadar bunga ↑, kos pinjaman akan ↑, I akan ↓.

Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan

Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan − kadar bunga pinjaman) adalah positif.

Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI).


Kemajuan Teknologi

Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan

Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan

Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan ↑ MEI.

Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan ↓ MEI.

Kos Pengeluaran

Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. I ↓.

Polisi Kerajaan

Polisi cukai keuntungan syarikat: T ↑, I ↓.

Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan ↑ I.

Kestabilan politik dan sosial

↑ I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur.

Kestabilan nilai mata wang negara

↑ I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka