Hubungan antara Pendapatan Negara (Y), Penggunaan (C) dan Tabungan (S)

 1. Y = C + S.
 2. Kecenderungan Mengguna Purata (APC).
  1. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan.
  2. APC = C / Y.
  3. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY.
 3. Kecenderungan Menabung Purata (APS).
  1. Bahagian pendapatan yang ditabungkan.
  2. APS = S / Y.
  3. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = −a + dY.
 4. APC + APS =1.

  Bukti 1: Kaedah Jadual

  Bukti 2: Kaedah Persamaan
  Y = C + S
  Bahagikan dengan Y
  Y / Y = C / Y + S / Y
  1 = APC + APS
  Oleh itu, APC + APS = 1
 5. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC)
  1. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara.
  2. MPC = ΔC / ΔY
  3. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY.
  4. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC.
  5. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap.
 6. Kecenderungan Menabung Sut (MPS)
  1. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara.
  2. MPS = ΔS / ΔY
  3. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = −a + dY.
  4. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS.
  5. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap.
 7. MPC + MPS =1

  Bukti 1: Kaedah Jadual


  Bukti 2: Kaedah Persamaan
  Y = C + S
  ΔY = ΔC + ΔS
  Bahagikan dengan ΔY
  ΔY / ΔY = ΔC / ΔY + ΔS / ΔY
  1 = MPC + MPS
  Oleh itu, MPC + MPS = 1