Pelaburan Kasar (Ig), Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai  1. Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa.
  2. Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak.
  3. Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I ↑ dan Y ↑.