Penggunaan Wang mengatasi 4 Masalah Sistem Barter

  1. Masalah kehendak serentak.
  2. Masalah pengukuran nilai yang standard.
  3. Masalah kerosakan / penyimpanan nilai.
  4. Masalah bayaran tertunda / bayaran tertangguh.