Sumbangan Sektor Utama

Status Sumbangan

Sumbangan sektor utama kepada KDNK dan guna tenaga Malaysia telah semakin berkurangan semenjak tahun 1970.

Kadar pertumbuhan purata KDNK sektor pertanian dan perhutanan adalah rendah, iaitu sebesar 4.4% dan 0.5% sahaja mengikut RRJP1 (1971-1990) dan RRJP2 (1991-2000) masing-masing. Kadar pertumbuhan purata mengikut sasaran RRJP3 (2001-2010) dianggarkan 3.5%.