Sebab-Sebab Peningkatan Sumbangan Sektor Peringkat Ketiga

  1. Kestabilan harga barang perkhidmatan.
  2. Daya pengeluaran yang tinggi.
  3. Keupayaan menyerap guna tenaga yang tinggi.
  4. Pendapatan yang lebih tinggi.
  5. Saiz pasaran barang keluaran yang lebih besar.

Kadar pertumbuhan purata KDNK sektor perkhidmatan adalah tinggi, iaitu sebesar 8% dan 8.3% mengikut RRJP1 (1971-1990) dan RRJP2 (1991-2000) masing-masing. Kadar pertumbuhan purata mengikut sasaran RRJP3 (2001-2010) dianggarkan 8.4%.