Cukai Regresif

Definisi
Cukai regresif ialah kadar cukai yang menurun apabila pendapatan negara meningkat.

Cukai Regresif Bukan Penstabil Automatik
Cukai regresif tidak dapat menstabilkan ekonomi.

Sebaliknya, cukai regresif menyebabkan kemerosotan ekonomi yang lebih teruk dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam keadaan ekonomi melambung.