Perbelanjaan Pembangunan

Perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan yang dilibatkan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara.

Perbelanjaan pembangunan meliputi perbelanjaan membina sekolah, lapangan terbang, dan menyediakan infrastruktur.

Biasanya, tingkat perbelanjaan pembangunan kerajaan bergantung pada keadaan ekonomi negara. Apabila ekonomi mengalami kemelesetan, kerajaan akan menambahkan jumlah perbelanjaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.