Pengkhususan dan Laba (keuntungan) Perdagangan Antarabangsa Akibat Faedah Berbanding (Kaedah Rajah) 1. Andaian-andaian
  1. terdapat dua buah negara yang mengeluarkan dua jenis barang.
  2. Kedua-dua buah negara menggunakan dua orang buruh yang sama cekap pada tingkat teknologi yang sama.
  3. mobiliti buruh adalah sempurna.
  4. ekonomi adalah pada guna tenaga penuh.
  5. kos pengangkutan adalah sifar.
  6. perdagangan bebas diamalkan.
 2. Kaedah Keluk Kemungkinan Pengeluaran Sebelum Pengkhususan dan Perdagangan
  1. Keluk kemungkinan pengeluaran AB menggambarkan harga relatif kereta dan motosikal di negara R sebagai 1 kereta = 3 motosikal atau 1 motosikal = 0.3 kereta.
  2. Keluk kemungkinan pengeluaran PQ menggambarkan harga relatif kereta dan motosikal di negara S sebagai 1 kereta = 1.4 motosikal atau 1 motosikal = 0.7 kereta.
  3. Secara relatif, harga motosikal di negara R lebih rendah (0.3 kereta): Sudut ABO lebih kecil daripada sudut PQO. Negara R menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran motosikal dan harus mengkhusus dalam pengeluaran motosikal.
  4. Secara relatif, harga kereta di negara S lebih rendah (1.4 motosikal): Sudut QPO lebih kecil daripada sudut BAO. Negara S menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran kereta dan harus mengkhusus dalam pengeluaran kereta.
  5. Titik C menunjukkan pengeluaran sebelum pengkhususan di negara R: 100 buah kereta dan 300 buah motosikal.
  6. Titik T menunjukkan pengeluaran sebelum pengkhususan di negara S: 250 buah kereta dan 350 buah motosikal.
 3. Kaedah Keluk Kemungkinan Pengeluaran Selepas Pengkhususan dan Perdagangan
  1. Titik B menunjukkan pengkhususan negara R dalam pengeluaran motosikal.
  2. Titik P menunjukkan pengkhususan negara S dalam pengeluaran kereta.
  3. Kadar pertukaran terletak antara harga relatif kereta dan motosikal di negara R (1 kereta = 3 motosikal) dan negara S (1 kereta = 1.4 motosikal). Andaikan bahawa kadar pertukaran yang dipersetujui ialah 1 kereta = 2 motosikal. Ini digambarkan oleh garis BE di negara R dan garis PV di negara S.
  4. Sekiranya negara R ingin menggunakan 300 buah motosikal dalam negara, negara R akan mengeksport 600 − 300 = 300 buah motosikal ke negara S dan mengimport 300 x 0.5 = 150 buah kereta dari negara S. Titik D menunjukkan titik penggunaan negara R selepas perdagangan dilakukan.
  5. Apabila negara S mengimport 300 buah motosikal dari negara R, negara S akan mengeksport 150 buah kereta ke negara R dan mengguna 500 − 150 = 350 buah kereta dalam negara. Titik U menunjukkan titik penggunaan negara S selepas perdagangan dilakukan.
 4. Kaedah Keluk Kemungkinan Pengeluaran: Laba Perdagangan Antarabangsa
  1. Jumlah barang yang dinikmati setelah perdagangan antarabangsa adalah lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam negara. Ini ditunjukkan oleh titik D negara R dan titik U negara S.
  2. Jumlah kereta yang dapat digunakan di negara R selepas perdagangan telah bertambah daripada 100 buah kepada 150 buah.
  3. Jumlah kereta yang dapat digunakan di negara S selepas perdagangan telah bertambah daripada 250 buah kepada 350 buah.
  4. Jumlah motosikal yang dapat digunakan di negara S selepas perdagangan telah berkurangan daripada 350 buah kepada 300 buah. Namun begitu, negara S masih memperoleh laba daripada perdagangan antarabangsa. Sebelum perdagangan antarabangsa, tambahan 100 buah kereta (daripada 250 buah kepada 350 buah) melibatkan pengurangan motosikal sebanyak 100 x 1.4 =140 buah (harga relatif ialah 1 kereta = 1.4 motosikal).. Kini, negara S hanya perlu melepaskan 50 buah motosikal sahaja.
  5. Kesimpulan: Perdagangan antarabangsa membolehkan negara-negara mencapai tingkat penggunaan di luar Keluk Kemungkinan Pengeluaran walaupun pada tingkat guna tenaga penuh.