Pendapatan Boleh Guna (Yd)

Pendapatan Boleh Guna ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam sesebuah negara setelah ditolak cukai pendapatan perseorangan.

Pendapatan Boleh Guna boleh digunakan untuk perbelanjaan dan tabungan.

Pendapatan Boleh Guna ialah Pendapatan Perseorangan yang dapat dibelanjakan oleh isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan selepas ditolak cukai pendapatan perseorangan dalam satu jangka masa tertentu.

Rumus Menghitung Pendapatan Boleh Guna

Pendapatan Boleh Guna = Pendapatan Perseorangan − Cukai Pendapatan Perseorangan

Menghitung Pendapatan Boleh Guna Dengan Kaedah Jadual

ButiranRM juta
Upah dan gaji
Bunga bersih
Sewa
Pendapatan perusahaan persendirian
Dividen
Untung tidak dibahagikan
Cukai keuntungan syarikat
640
260
100
120
140
80
150
Pendapatan Negara
(+) Bayaran Pindahan
(+) Bunga pinjaman kerajaan
(+) Bunga pinjaman pengguna
(−) Untung tidak dibahagikan
(−) Cukai keuntungan syarikat
(−) Caruman KWSP
1,490
500
200
150
140
80
150
Pendapatan Perseorangan
(−) Cukai pendapatan perseorangan
1,970
1,120
Pendapatan Boleh Guna850

Berdasarkan jadual, Pendapatan Negara hanya mengambil kira pendapatan yang diterima oleh faktor produktif sahaja, iaitu sebanyak RM1,490 juta. Pendapatan Perseorangan mengambil kira semua pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk tanpa mengira sama ada pendapatan tersebut diterima daripada faktor produktif atau faktor tidak produktif, iaitu sebanyak RM1,970 juta. Pendapatan Boleh Guna sebanyak RM850 juta diperoleh dengan menolak cukai pendapatan perseorangan (RM1,120 juta) daripada Pendapatan Perseorangan (RM1,970 juta).