Peluasan Pasaran

Peluasan pasaran ke luar negara mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia melalui pengeluaran secara besar-besaran bagi memenuhi pertambahan permintaan pasaran dan peningkatan eksport barang tempatan ke negara lain.