Latihan Soalan Esei - Ekonomi 3 Sektor

1. Dengan bantuan gambarajah, huraikan kesan ke atas keseimbangan Pendapatan Negara apabila
  1. kerajaan menghapuskan subsidi diesel
  2. kerajaan menurunkan cukai keuntungan syarikat
  3. kerajaan membuat suntikan ke atas perbelanjaannya

Contoh Jawapan

[4]
[3]
[3]