Latihan Soalan Esei - Ekonomi 2 Sektor

Soalan Esei

1.(a)

(b)
Apakah yang dimaksudkan dengan perbelanjaan penggunaan?
Huraikan empat faktor yang mempengaruhi perbelanjaan penggunaan dalam ekonomi.

Contoh Jawapan

[2]


[8]