Kekurangan Modal

Kekurangan modal akibat kegiatan peaburan yang kurang memberangsangkan menyebabkan sesetengah pengeluar mengalami kesukaran untuk membangunkan sektor ekonomi tertentu, terutama sektor pertanian.

Penggunaan jentera yang lama dan usang menyebabkan petani dan peladang tidak dapat menghasilkan keluaran dalam kuantiti yang besar dan seterusnya tidak dapat menikmati ekonomi bidangan.

Selain itu, kekurangan modal turut menyebabkan firma-firma perindustrian tidak dapat menggunakan teknologi moden dalam aktiviti pengeluaran mereka. Kemerosotan pengeluaran sektor-sektor ekonomi yang penting ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara terbantut.