Jadual Menunjukkan Penghitungan Pendapatan Negara Melalui Kaedah Keluaran

SektorRM juta
Pertanian, perhutanan dan perikanan
Perlombongan dan kuari
Perkilangan
Pembinaan
Elektrik, air dan gas
Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan
Perniagaan borong dan runcit, hotel dan restoran
Kewangan, insurans dan hartanah
Perkhidmatan awam
Perkhidmatan lain
Tolak: Bayaran perkhidmatan bank
Campur: Cukai import
1,200
800
1,500
1,000
700
800
600
500
1,800
900
800
1,000
keluaran Dalam Negara Kasar mengikut harga pasaran (KDNKhp)10,000

Berdasarkan jadual, nilai KDNKhp sebanyak RM10,000 merupakan Pendapatan Negara bagi tahun berkenaan.