Fungsi Bank Perdagangan - Menyediakan Perkhidmatan Lain

  1. Menjual beli mata wang asing
  2. Menjual draf bank – pembayaran dijamin oleh bank perdagangan.
  3. Menjual cek pengembara
  4. Menyewakan peti simpanan keselamatan
  5. Bertindak sebagai pemegang amanah untuk pelanggan-pelanggannya yang telah meninggal dunia.
  6. Memberikan nasihat kewangan
  7. Menjadi perujuk tentang kedudukan kewangan pelanggannya.