Fungsi Bank Perdagangan - Membuat Dan Menerima Bayaran

Untuk pemegang akaun semasa yang berurusniaga melalui cek.