Definisi Wang

Sebarang benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran.