Andaian-Andaian Proses Penciptaan Wang

  1. Peruntukkan nisbah rizab berkanun & nisbah harta cair. Contohnya 20%.
  2. Semua lebihan rizab dipinjamkan. Contohnya, baki 80% daripada jumlah deposit dipinjamkan.
  3. Semua deposit yang diterima merupakan deposit semasa.
  4. Semua urus niaga dibayar dengan cek.
  5. Tidak berlaku bocoran wang tunai daripada sistem bank.
  6. Suasana pelaburan adalah baik.
  7. Para pelabur mampu menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank.