Analisis Cambridge (M = kPT)

Teori kewangan yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall, seorang ahli ekonomi British.
Marshall menyatakan bahawa perubahan penawaran wang akan menyebabkan perubahan tingkat harga umum dengan kadar yang sama (% ΔM = %ΔP).

M = kPT dimana
M=penawaran wang
P=tingkat harga umum
T=jumlah urus niaga
k=Jumlah urus niaga iaitu jumlah keluaran yang dijualbeli dalam ekonomi.

Oleh kerana MV = PT dan M = kPT, maka boleh disimpulkan bahawa

kPTV = PT

atau

kV =1

Ini bermaksud k = 1 / V