Rancangan Mengajar Tahunan Untuk T6 Atas Sesi 2010

MingguTarikhTajuk
14-8 Jan
Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2009
2-6
11 Jan-12 Feb
Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi
Wang
Institusi Kewangan
Penciptaan Wang / Kredit
Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi

7
15-22 Feb
Tahun Baru Cina
8-14
(Minggu 11 Cuti Pertengahan Penggal : 15-21 Mac)
22 Feb - 9 April
Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan
Masalah Makroekonomi
Dasar Fiskal
Belanjawan Negara Malaysia
Dasar Kewangan
Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi
15-21
12 April -28 Mei
Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa
Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa
Faedah Pengkhususan
Aliran Perdagangan Malaysia
Kadar Syarat Perdagangan
Sekatan Perdagangan Bebas
22-24
31 Mei -20 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25-28
21 Jun - 16 Julai
Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa
Pengenalan
Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen
Kadar Pertukaran Asing
Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan
Globalisasi
29-32
19 Julai - 13 Ogos
Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara
Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi
Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia
33-46
16 Ogos - 19 Nov
Makroekonomi: Persediaan Menjelang STPM
Pakej Ulangkaji
Pakej Kertas Model
Peperiksaan Percubaan
Pakej Pemulihan
Pakej Penambah baikan
CUTI AKHIR TAHUN 2010