Suntikan dan Bocoran

  1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S.
  2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I).
  3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara.
  4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara.
  5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan.
  6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah.
  7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).