Proses Penggandaan

Andaikan seorang pelabur membuat pelaburan sebanyak RM 10 juta dan nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) dalam ekonomi ialah 0.5.

Pusingan 1 :
∆I = + 10 ,
∆Y = + 10
∆C = MPC. ∆Y = 0.5×10 = +5
∆S = ∆Y − ∆C = + 5

Pusingan 2 :
∆I = ∆C = + 5,
∆Y = + 5
∆C = MPC.∆Y = 0.5×5 = +2. 5
∆S = +2.5

Pusingan 3 :
∆I = ∆C = +2.5,
∆Y = +2.5
∆C = MPC.∆Y = 0.5×5 = +1.25
∆S = +1.25

Pusingan 4 :
∆I = ∆C = +1.25,
∆Y = +1.25
∆C = MPC.∆Y = 0.5×5 = +0.625
∆S = +0.625

Pusingan-pusingan seterusnya······· Sehinggalah
Jumlah ∆Y = 1 /(1 − MPC) × ∆I = 2 × +10 = + 20
Jumlah C = MPC × ∆Y = 0.5 × +20 = + 10
Jumlah S = MPS × ∆Y = 0.5 × +20 = + 10