Pengkhususan dan Laba (keuntungan) Perdagangan Antarabangsa Akibat Faedah Mutlak (Kaedah Jadual)

 1. Andaian-andaian
  1. Terdapat dua buah negara sahaja yang mengeluarkan dua jenis barang.
  2. kedua-dua buah negara menggunakan dua orang buruh yang sama cekap pada tingkat teknologi yang sama.
  3. mobiliti faktor-faktor pengeluaran adalah sempurna.
  4. ekonomi adalah pada tingkat guna tenaga penuh.
  5. kos pengangkutan adalah sifar.
  6. sistem perdagangan antarabangsa adalah perdagangan bebas.
 2. Contoh

  NegaraKain (meter)Basikal
  X1000200
  Y800400

  1. Pengeluaran Sebelum pengkhususan
   Negara X
   menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran kain dan negara Y menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran basikal.
  2. Pengeluaran Selepas Pengkhususan

   NegaraKain (meter)Basikal
   X2000
   Y800


   Pengkhususan membolehkan buruh digunakan dengan lebih cekap. Ini menyebabkan jumlah keluaran kain di pasaran antarabangsa bertambah daripada 1800 meter kepada 2000 meter. Jumlah keluaran basikal pula bertambah daripada 600 buah kepada 800 buah.

  3. Penentuan Kadar Pertukaran Eksport dan Import
   Kadar pertukaran kain dan basikal bergantung kepada persetujuan antara negara X dan Y berpandukan harga relatif kain dan basikal.
   Memandangkan harga relatif kain dan basikal di negara X ialah 1 meter kain = 0.2 buah basikal dan harga relatif kain dan basikal di negara Y ialah 1 meter kain = 0.5 buah basikal, maka laba perdagangan akan diperoleh oleh kedua-dua buah negara sekiranya kadar pertukaran eksport dan import adalah antara lingkungan harga 1 meter kain = 0.2 hingga 0.5 buah basikal.
   Katakan kadar pertukaran yang dipersetujui ialah 1 meter kain = 0.4 buah basikal.

  4. Penggunaan Selepas Perdagangan

   NegaraKain (meter)Basikal
   X1100360
   Y900440


   Katakan negara X ingin mengimport 360 buah basikal daripada negara Y. Memandangkan kadar pertukaran yang dipersetujui ialah 1 meter kain = 0.4 buah basikal, ini bererti negara X perlu mengeksport 900 meter kain kepada negara Y dan negara Y perlu mengeksport 360 buah basikal kepada negara X.

  5. Laba Perdagangan Antarabangsa
   Selepas perdagangan antarabangsa, penggunaan kain di negara X +100 meter (1000 meter kepada 1100 meter). Penggunaan kain di negara Y +100 meter (800 meter kepada 900 meter).
   Penggunaan basikal di negara X +160 buah (200 buah kepada 360 buah). Penggunaan basikal di negara Y +40 buah (400 buah kepada 440 buah).