Pengaruh Inflasi Ke Atas Fungsi Wang

Aktiviti Kelas: Perbincangan Berkumpulan
Bagaimana masalah inflasi menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap fungsi-fungsi wang.