Pendapatan Negara / Keluaran Negara

Pendapatan Negara

Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. Ia meliputi sewa, bunga bersih, upah, untung, dan pendapatan perusahaan persendirian.

Keluaran Negara

Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara.

Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara

Petunjuk taraf hidup rakyat.

Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara.

Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan.

Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara.

Memberikan gambaran tentang

  • keadaan peluang pekerjaan
  • cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran
  • kadar pengangguran
  • tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat.

Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan.