Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi merupakan satu konsep yang lebih luas dan meliputi faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor sosial dalam sesebuah negara.

Pembangunan ekonomi bukan bukan sahaja meliputi pertumbuhan ekonomi, malah turut merangkumi peningkatan taraf hidup penduduk, corak agihan pendapatan yang lebih setara, peningkatan taraf pendidikan dan kesihatan, dan penurunan kadar pengangguran dan kadar kemiskinan penduduk.

Pembangunan ekonomi biasanya diukur berdasarkan pendapatan per kapita benar penduduk seperti berikut:

Kadar pembangunan ekonomi = (PPKn — PPK(n — 1)) / PPK(n — 1) benar × 100%

di mana

PPK = Pendapatan per kapita benar
n = tahun semasa dan
(n — 1) = tahun sebelumnya