Pasaran Yang Terhad

Jumlah penduduk yang sedikit menyebabkan saiz pasaran negara adalah kecil. Kualiti keluaran yang rendah akbat kekurangan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta penggunaan kaedah pengeluaran yang tradisional menyebabkan pengeluar tidak dapat bersaing dengan barang import yang jauh lebih murah dan berkualiti tinggi.

Kemerosotan eksport dan pergantungan berlebihan terhadap barang import akan membantutkan ekonomi negara.