Kemasukan Pelaburan Asing

Infrastruktur yang baik dalam sesebuah negara menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke dalam negara tersebut.
Kemasukan pelaburan asing dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama apabila modal disalurkan kepada sektor ekonomi yang produktif seperti sektor perkilangan, pertanian dan perkhidmatan.

Kegiatan pelaburan dapat menambahkan tingkat keluaran negara dan seterusnya menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara.