Pengenalan Kepada Institusi Kewangan

Kepentingan Institusi Kewangan

Institusi kewangan penting dalam perkembangan ekonomi sesebuah negara.

Urusan kewangan institusi kewangan mempengaruhi bekalan wang dalam ekonomi. Ini seterusnya mempengaruhi

  • Tingkat pelaburan
  • Guna tenaga
  • Keluaran Negara
  • Pendapatan Negara.
  • Tingkat harga umum

Jenis-Jenis Institusi Kewangan Di Malaysia

  1. Bank Pusat
  2. Bank Perdagangan
  3. Institusi Kewangan Lain: Syarikat Kewangan, Bank Saudagar, KWSP, Syarikat Insurans, Bank Tabungan.
  4. Institusi Kewangan Islam: Tabung Haji, Bank Islam, Takaful

Kawalan Institusi Kewangan Di Malaysia

Semua institusi kewangan di Malaysia dikawal oleh Bank Pusat Malaysia, iaitu Bank Negara Malaysia.