Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah

 1. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna
  Secara umum, penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. Semakin tinggi pendapatan boleh guna, semakin tinggi penggunaan isi rumah. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut:

  C = f(Yd)

  di mana

  C = Penggunaan isi rumah
  Yd = Pendapatan boleh guna
 2. Kadar bunga dan Syarat Pinjaman
  Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot, kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Oleh itu, perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar.
 3. Pengagihan Pendapatan Negara
  Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara, di mana golongan miskin tidak diabaikan, akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.
 4. Sumber Harta Kekayaan
  Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan, semakin tingi perbelanjaan penggunaan.
 5. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit
  Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.
 6. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan
  Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan.
 7. Penciptaan Barang Baru
  Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran.