Faktor-Faktor Menggalakkan Globalisasi

Kemajuan Sistem Komunikasi

Penggunaan alat komunikasi yang canggih seperti faksimile, telesidang dan internet telah membolehkan negara-negara di dunia memperoleh maklumat perdagangan dan ekonomi dengan cepat dan tepat. Ini seterunya telah melicinkan kegiatan perdagangan antara negara tanpa dibataskan oleh jarak dan sempadan.

Pengurangan sekatan perdagangan

Pengurangan sekatan perdagangan antara negara telah meningkatkan liberalisasi perdagangan dan memudahkan proses pembentukan perjanjian perdagangan pelbagai hala bagi memanfaatkan ekonomi negara masing-masing. Kesannya, kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lebih lancar.

Kemajuan sistem pengangkutan

Kemajuan sistem pengangkutan, misalnya pembinaan jalan raya yang lebih baik dan pengangkutan udara yang meliputi kawasan yang lebih luas telah memudahkan pengangkutan barang dan faktor pengeluaran dari sebuah negara ke negara lain. Pengurangan kos pengeluaran yang dinikmati daripada penjimatan masa pengangkutan seterusnya menggalakkan kegiatan perdagangan antara negara di dunia.