Dasar Perlindungan Perdagangan

Dasar Perlindungan Perdagangan merupakan langkah kerajaan memberi perlindungan kepada industri tempatan daripada persaingan pasaran luar negara supaya industri tempatan dapat berkembang dengan sihat.

Bentuk perlindungan perdagangan meliputi tarif import, kuota, kawalan pertukaran asing dan pemberian subsidi eksport.