BNM - Sebagai Sumber Pinjaman Terakhir

Membantu bank perdagangan yang menghadapi masalah kekurangan wang tunai untuk memenuhi tuntutan para penabung. (Masalah kecairan sementara).

Mengekalkan keyakinan orang ramai terhadap kekukuhan sistem kewangan dalam negara.

Pinjaman berbentuk mendiskaun semula bil-bil perbendaharaan, surat jaminan kerajaan dan pinjaman terus dengan cagaran.

Nisbah Rizab Berkanun
= (Deposit di Bank Pusat / Jumlah Deposit Semasa) x 100%

Nisbah Harta Cair
= (Jumlah Harta Cair / Jumlah Deposit Semasa) x 100%