BNM - Jurubank Kepada Kerajaan

Mentadbir akaun kerajaan: menguruskan semua hasil dan perbelanjaan kerajaan.

Mentadbir hutang negara:

  1. Memperoleh pinjaman luar / dalam negara untuk kerajaan dengan mengeluarkan bil perbendaharaan, bon kerajaan dll di pasaran kewangan antarabangsa / tempatan.
  2. Membayar faedah pinjaman dan bayaran balik pinjaman pokok untuk kerajaan.

Memberikan Pendahuluan Sementara jika perbelanjaan kerajaan melebihi hasil kerajaan. Tarikh bayar balik tidak lewat daripada 3 bulan selepas tamat tahun kewangan kerajaan.

Memberikan Nasihat Kewangan seperti pelaburan awam, kadar pertukaran asing dll