Arah Aliran Perdagangan

Corak eksport dan import di antara negara-negara ditentukan oleh faedah mutlak atau faedah berbanding. Perdagangan antarabangsa akan menguntungkan semua negara sekiranya setiap negara menikmati faedah mutlak atau faedah berbanding dalam sekurang-kurangnya satu jenis barang.